Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00176 - Aanpassing retributie- en gebruiksreglement culturele deelinfrastructuur en klaslokalen Beveren - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00176 - Aanpassing retributie- en gebruiksreglement culturele deelinfrastructuur en klaslokalen Beveren - Goedkeuring 2023_GR_00176 - Aanpassing retributie- en gebruiksreglement culturele deelinfrastructuur en klaslokalen Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

In zitting van 3 maart 2020 keurde de gemeenteraad het retributie- en gebruiksreglement culturele deelinfrastructuur en klaslokalen Beveren goed. Thans worden aan de gemeenteraad enkele aanpassingen en aanvullingen ter goedkeuring voorgelegd. De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op:

 1. OC 't Schoolhuis Kallo: toevoeging schoollokaal 1e verdieping OC  en vergaderopstelling bibgedeelte kerk Kallo en vaststelling tarieven;
 2. OC Ermenrike Kieldrecht: toevoeging foyer + bar en leskeuken en vaststelling tarieven;
 3. OC Boerenpoort Melsele: toevoeging van de 2 lokalen die vrijkomen na verhuis van de bib naar de site Sabot en vaststelling van de tarieven;
 4. OC De Verre Verrebroek: aanpassing gebruik particulieren.


1. OC 't Schoolhuis Kallo

Volgende lokalen worden toevoegd aan de verhuurbare ruimtes: Schoollokaal 1e verdieping en vergaderopstelling in de Bib (Kerk Kallo). De voorgestelde tarieven zijn identiek aan de geldende tarieven voor de reeds in het reglement opgenomen vergaderlokalen.

Prijstabel: Gemeentelijk deelinfrastructuur
KALLOOC 't SchoolhuisKerk Kallo
Zaal Schoollokaal 1ste verdiepingvergaderopstelling Bib

per dagdeel (VM/NM/AV)per dagdeel (VM/NM/AV)
Activiteit vergaderingOverige culturele activiteiten vergadering
Niet commercieel categorie A444
categorie B8208
categorie C254025
categorie D406040
Commercieel categorie B254025
categorie C406040
categorie D608060


2. OC Ermenrike Kieldrecht

Volgende lokalen worden toevoegd aan de verhuurbare ruimtes: Foyer + bar en leskeuken. De voorgestelde tarieven zijn identiek aan de geldende tarieven voor de reeds in het reglement opgenomen gelijksoortige lokalen.


Prijstabel: Gemeentelijk deelinfrastructuur
KIELDRECHTOC Ermenrike
Zaal Foyer en bar  MalpertuusLeskeuken 

per dagdeel (VM/NM/AV)per dag per dagdeel (VM/NM/AV)
Activiteit Tentoonstelling vergaderingOverige culturele activiteiten Niet-culturele activiteiten + leskeukenRouwmaaltijd + leskeukenKooklesOverige culturele activiteiten 
Niet commercieel categorie A18101010015074
categorie B3630401751502020
categorie C10880120
1504040
categorie D162120200
1506060
Commercieel categorie B10880120225
4040
categorie C162140200

6060
categorie D243180300

8080


3. OC Boerenpoort Melsele

Volgende lokalen worden toegevoegd aan de verhuurbare ruimtes: vergaderaal tegenover de kapel en voormalig jeugdatelier. Het voorgestelde tarief voor de bijkomende vergaderzaal is identiek aan de geldende tarieven voor de reeds in het reglement opgenomen vergaderlokalen. Voor het voormalig jeugdatelier/voormalige jeugdbib wordt hetzelfde tarief als dat van de bijkapel  voorgesteld.

Prijstabel: Gemeentelijk deelinfrastructuur
MELSELEOC BOERENPOORT
Zaal voormalig jeugdateliervergaderzaal tegenover kapel

per dagdeel (VM/NM/AV)per dag per dagdeel (VM/NM/AV)
Activiteit Tentoonstelling vergaderingRepetitiePodiumkunsten voorstelling Overige culturele activiteiten Niet-culturele activiteiten + leskeuken Rouwmaaltijd + leskeukenTentoonstelling vergaderingRepetitieOverige culturele activiteiten 
Niet commercieel categorie A181010601015015018444
categorie B3630309040250150368820
categorie C1088080180120

108252540
categorie D162120120270200

162404060
Commercieel categorie B1088080180120350
108252540
categorie C162140140270200

162404060
categorie D243180180350300

243606080

4. OC De Verre Verrebroek

Het gebruikers- en retributiereglement culturele deelinfrastructuur voorziet in de mogelijkheid dat particulieren de infrastructuur afhuren voor niet-cultureel gebruik. Het betreft activiteiten zonder volwaardige maaltijd en zonder versterkte muziek. Concreet gaat het om volgende activiteiten:

 • receptie
 • koffietafel na begrafenis
 • handelsbeurs
 • bedrijfsseminarie
 • degustatie en demonstratie

Enkel in Zaal Sint-Michiel en in OC De Verre worden momenteel ook de organisatie van feesten met maaltijden toegelaten. Zaal Sint-Michiel is altijd een feestzaal geweest. De uitzondering voor OC De Verre werd in het reglement opgenomen op uitdrukkelijke vraag van de plaatselijke cultuurraad van Verrebroek.

De voorbije maanden is gebleken dat dergelijke feesten in OC De Verre steeds meer voor overlast zorgen voor de omwonenden. Bij de milieudienst kwamen hierover al meerdere klachten binnen. Bovendien blijken particuliere huurders steeds vaker de regels aan hun laars te lappen en schade aan te brengen aan de infrastructuur. Het is voor de sleutelverantwoordelijken niet altijd eenvoudig om op te treden of tussen te komen. De plaatselijke cultuurraad van Verrebroek vraagt daarom om dit soort feesten niet langer toe te laten in OC De Verre naar analogie met de andere OC's in onze gemeente.

Concreet betekent dit dat in OC De Verre in de toekomst enkel nog activiteiten kunnen zonder volwaardige maaltijd en zonder versterkte muziek, zoals die hierboven zijn opgesomd. Uiteraard geldt deze regel niet voor verenigingsfeesten.

Artikel 5 §4 moet dan als volgt aangepast worden:

"Andere niet-culturele activiteiten dan diegenen vermeld onder artikel 5, §2 en §3, zoals huwelijksfeesten, verjaardagsfeesten, jubileumfeesten en bedrijfsfeesten zijn niet toegelaten, behalve in Kieldrecht - Zaal Sint-Michiel: polyvalente zaal."

De gemeentelijke cultuurraad gaf in haar bestuursvergadering van 18 april 2023 positief advies over de voorgestelde aanpassingen.

In functie van de verwerking van de reservaties en de facturatie worden volgende persoonsgegevens opgevraagd:

 • bij aanvragen van verenigingen, bedrijven en organisaties: naam van de contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer
 • bij aanvragen van particulieren: naam en adres van de aanvrager, rijksregisternummer, e-mailadres en telefoonnummer

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Met ingang van 1 juni 2023 aan de prijstabel van OC 't Schoolhuis Kallo volgende lokalen en tarieven toe te voegen:

KALLOOC 't SchoolhuisKerk Kallo
Zaal Schoollokaal 1ste verdiepingvergaderopstelling Bib

per dagdeel (VM/NM/AV)per dagdeel (VM/NM/AV)
Activiteit vergaderingOverige culturele activiteiten vergadering
Niet commercieel categorie A444
categorie B8208
categorie C254025
categorie D406040
Commercieel categorie B254025
categorie C406040
categorie D608060

Artikel 2

Met ingang van 1 juni 2023 aan de prijstabel van OC Ermenrike Kieldrecht volgende lokalen en tarieven toe te voegen:

KIELDRECHTOC Ermenrike
Zaal Foyer en bar  MalpertuusLeskeuken 

per dagdeel (VM/NM/AV)per dag per dagdeel (VM/NM/AV)
Activiteit Tentoonstelling vergaderingOverige culturele activiteiten Niet-culturel activiteiten + leskeukenRouwmaaltijd + leskeukenKooklesOverige culturele activiteiten 
Niet commercieel categorie A18101010015074
categorie B3630401751502020
categorie C10880120
1504040
categorie D162120200
1506060
Commercieel categorie B10880120225
4040
categorie C162140200

6060
categorie D243180300

8080

Artikel 3

Met ingang van 1 juni 2023 aan de prijstabel van OC Boerenpoort Melsele volgende lokalen en tarieven toe te voegen:

MELSELEOC BOERENPOORT
Zaal voormalig jeugdateliervergaderzaal tegenover kapel

per dagdeel (VM/NM/AV)per dag per dagdeel (VM/NM/AV)
Activiteit Tentoonstelling vergaderingRepetitiePodium-kunsten / voorstelling Overige culturele activiteiten Niet-culturele activiteiten + leskeuken Rouwmaaltijd + leskeukenTentoonstelling vergaderingRepetitieOverige culturele activiteiten 
Niet commercieel categorie A181010601015015018444
categorie B3630309040250150368820
categorie C1088080180120

108252540
categorie D162120120270200

162404060
Commercieel categorie B1088080180120350
108252540
categorie C162140140270200

162404060
categorie D243180180350300

243606080

Artikel 4

Artikel 5 §4 van het gecoördineerd reglement gebruik culturele deelinfrastructuur en klaslokalen voor cultureel en niet-cultureel gebruik als volgt aan te passen:

"Andere niet-culturele activiteiten dan diegenen vermeld onder artikel 5, §2 en §3, zoals huwelijksfeesten, verjaardagsfeesten, jubileumfeesten en bedrijfsfeesten zijn niet toegelaten, behalve in Kieldrecht - Zaal Sint-Michiel: polyvalente zaal."

Artikel 5

het gemeenteraadsbesluit van 3 maart 2020 op te heffen.

Artikel 6

dit besluit bekend te maken conform de bepalingen van artikelen 286 §1, 1° en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Artikel 7

de geactualiseerde versie van het retributie- en gebruiksreglement culturele deelinfrastructuur en klaslokalen Beveren waarin bovenvermelde wijzigingen zijn verwerkt goed te keuren en dit besluit bekend te maken conform de bepalingen van de artikelen 286, §1, 1° en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Artikel 8

conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur de toezichthoudende overheid op de hoogte te brengen van de bekendmaking van dit besluit.