Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Raadpleeg hier de beslissingen van
-  het college van burgemeester en schepenen van gemeente Beveren

-  het vast bureau van OCMW Beveren

-  de gemeenteraad van gemeente Beveren

-  de raad voor maatschappelijk welzijn van OCMW Beveren

Hoe vindt u een beslissing terug?
1.    Weet u wanneer een beslissing werd genomen?
        Klik via de kalender op de vergaderdatum. U komt terecht in de agenda van de vergadering. Hier kunt u het agendapunt terug vinden.
2.    U weet niet op welke datum een beslissing werd genomen?
        Geef een zoekterm in bij “zoeken” (rechts bovenaan). Maak gebruik van de filters (‘+’ naast zoekopdracht)  om de zoekopdracht te verfijnen en de resultaten te beperken.

Omdat een aantal beslissingen privacygevoelige informatie bevatten, kunt u alleen de titel en de (ontwerp)besluiten van een agendapunt consulteren. Als u meer informatie wenst, kunt u deze opvragen volgens de procedure van openbaarheid van bestuur via: info@beveren.be.
Meer informatie over deze procedure vindt u hier terug.

Als u het niet eens bent met een beslissing van gemeente of OCMW, kunt u hiertegen een klacht indienen in het kader van het algemeen bestuurlijk toezicht en/of een verzoek tot vernietiging instellen bij de Raad van State. Meer informatie vindt u hier. De toezichthoudende overheid kan deze beslissingen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.