Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00174 - Aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00174 - Aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting - Goedkeuring 2023_GR_00174 - Aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De gemeente Beveren is vennoot van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting.
Onze gemeente heeft 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 26 maart 2019 werd de heer Jens De Wael aangeduid als bestuurder.
Ingevolge het ontslag van de heer Jens De Wael als gemeenteraadslid dient een nieuw plaatsvervangend vertegenwoordiger te worden aangeduid.
Roger Heirwegh wordt namens N-VA voorgedragen. 


Juridische grond

statuten Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

tot aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting  en dit ter vervanging van de heer Jens De Wael.