Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00175 - Aanduiding van een effectief vertegenwoordiger in de kredietcommissie van Energiehuis Interwaas - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00175 - Aanduiding van een effectief vertegenwoordiger in de kredietcommissie van Energiehuis Interwaas - Goedkeuring 2023_GR_00175 - Aanduiding van een effectief vertegenwoordiger in de kredietcommissie van Energiehuis Interwaas - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

Sinds 2010 is Interwaas erkend als lokale entiteit van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost 'FRGE', later de Vlaamse energielening.
Sindsdien kunnen inwoners van de 9 aangesloten gemeenten er terecht voor goedkope en zelfs renteloze leningen voor de financiering van energiebesparende ingrepen in of aan hun woning. Interwaas werkt hierbij nauw samen met de gemeente- en OCMW-besturen en deze samenwerking werd formeel vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst.

Naast de beleidsgroep voorziet art. 9 eveneens in de oprichting van een kredietcommissie die instaat voor het bewaken van de behandeling van de kredietaanvragen conform de criteria opgesteld door de beleidsgroep en voor het toezicht op het goede beheer van de kredieten. Deze kredietcommissie is samengesteld uit 9 leden afgevaardigd door de betrokken besturen (OCMW of gemeente) en bij voorkeur gekozen uit de leden van de beleidsgroep aangevuld met een vertegenwoordiger van Interwaas als secretaris en één of meerdere experts ter zake.

In zitting van 26 maart 2019 werd de heer Jens De Wael aangeduid als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente Beveren in de kredietcommissie Energiehuis Interwaas.
De heer Jens De Wael legt zijn mandaat als gemeenteraadslid neer.
Schepen Filip Kegels wordt namens N-VA voorgedragen. Juridische grond

statuten Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

tot aanduiding van een effectief vertegenwoordiger in de kredietcommissie van Energiehuis Interwaas ter vervanging van Jens De Wael, ontslagnemend raadslid.