Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00168 - Opvolging gemeenteraadscommissies en verkiezing nieuwe voorzitters - Vaststelling

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00168 - Opvolging gemeenteraadscommissies en verkiezing nieuwe voorzitters - Vaststelling 2023_GR_00168 - Opvolging gemeenteraadscommissies en verkiezing nieuwe voorzitters - Vaststelling

Motivering

Inhoudelijke toelichting

Binnen de CD&V fractie worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in het lidmaatschap van de gemeenteraadscommissies en dit naar aanleiding van de opname van een mandaat als schepen door Lien Van Dooren en Jeroen Verhulst. Gelet op het DLB en het huishoudelijk reglement kunnen zij daarnaast niet langer voorzitter zijn van een commissie.

Wat betreft de eerste gemeenteraadscommissie werd in de oorspronkelijke voordrachtsakte geen (nuttige) opvolger aangeduid voor Lien Van Dooren. Bijgevolg dient er, conform het huishoudelijk reglement (art. 34 en volgende) een nieuwe kandidaat te worden voorgedragen via een voordrachtsakte.  Aan de voorzitter van de gemeenteraad werd er  tijdig en rechtsgeldig ondertekend een voordrachtsakte bezorgd. Uit deze akte blijkt dat vanaf heden dhr. Guy Tindemans zal zetelen als stemgerechtigd gemeenteraadslid in voormelde commissie.  

Wat betreft de derde gemeenteraadscommissie werd in de oorspronkelijke voordrachtsakte geen (nuttige) opvolger aangeduid voor Jeroen Verhulst. Bijgevolg dient er, conform het huishoudelijk reglement (art. 34 en volgende) een nieuwe kandidaat te worden voorgedragen via een voordrachtsakte.  Aan de voorzitter van de gemeenteraad werd er  tijdig en rechtsgeldig ondertekend een voordrachtsakte bezorgd. Uit deze akte blijkt dat vanaf heden mevr. Hilde Maes zal zetelen als stemgerechtigd gemeenteraadslid in voormelde commissie.  

Wat betreft de vierde gemeenteraadscommissie werd in de oorspronkelijke voordrachtsakte Jeroen Verhulst als opvolger aangeduid voor Lien Van Dooren. Dhr. Verhulst heeft echter voorafgaandelijk schriftelijk te kennen gegeven dit lidmaatschap niet op te nemen. Bijgevolg dient er, conform het huishoudelijk reglement (art. 34 en volgende) een nieuwe kandidaat te worden voorgedragen via een voordrachtsakte.  Aan de voorzitter van de gemeenteraad werd er  tijdig en rechtsgeldig ondertekend een voordrachtsakte bezorgd. Uit deze akte blijkt dat vanaf heden mevr. Annelies Van de Vyver zal zetelen als stemgerechtigd gemeenteraadslid in voormelde commissie.

Wat betreft de vijfde gemeenteraadscommissie werd in de oorspronkelijke voordrachtsakte Veerle Vincke als opvolger aangeduid voor Jeroen Verhulst. Mevr. Vincke heeft echter voorafgaandelijk schriftelijk te kennen gegeven dit lidmaatschap niet op te nemen. Bijgevolg dient er, conform het huishoudelijk reglement (art. 34 en volgende) een nieuwe kandidaat te worden voorgedragen via een voordrachtsakte. Aan de voorzitter van de gemeenteraad werd er tijdig en rechtsgeldig ondertekend een voordrachtsakte bezorgd. Uit deze akte blijkt dat vanaf heden mevr. Hilde Maes zal zetelen als stemgerechtigd gemeenteraadslid in voormelde commissie.

Wat betreft de zesde gemeenteraadscommissie werd in de oorspronkelijke voordrachtsakte Lien Van Dooren als opvolger aangeduid voor Jeroen Verhulst. Mevr. Van Dooren heeft echter voorafgaandelijk schriftelijk te kennen gegeven dit lidmaatschap niet op te nemen. Bijgevolg dient er, conform het huishoudelijk reglement (art. 34 en volgende) een nieuwe kandidaat te worden voorgedragen via een voordrachtsakte. Aan de voorzitter van de gemeenteraad werd er tijdig en rechtsgeldig ondertekend een voordrachtsakte bezorgd. Uit deze akte blijkt dat vanaf heden mevr. Annelies Van de Vyver zal zetelen als stemgerechtigd gemeenteraadslid in voormelde commissie.

Daarnaast dient de gemeenteraad over te gaan tot de verkiezing van een nieuwe voorzitter van de eerste en vijfde gemeenteraadscommissie. De voorzitter dient een lid te zijn van voormelde commissie. Aan de raadsleden wordt een stembiljet gegeven met de namen van de leden van de commissie waarna wordt overgegaan tot de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Elk raadslid beschikt over één stem ; de verkiezing gebeurt bij gewone meerderheid.

Juridische grond

Gelet op het DLB;

Gelet op het huishoudelijk reglement.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

kennis te nemen van het lidmaatschap van

  • Guy Tindemans in de eerste commissie in plaats van Lien Van Dooren; 
  • Hilde Maes in de derde commissie in plaats van Jeroen Verhulst;
  • Annelies Van de Vyver in de vierde commissie in plaats van Lien Van Dooren; 
  • Hilde Maes in de vijfde commissie in plaats van Jeroen Verhulst; 
  • Annelies Van de Vyver in de zesde commissie in plaats van Jeroen Verhulst. 

Artikel 2

- bij geheime stemming tot voorzitter van de eerste commissie te verkiezen: #;

- bij geheime stemming tot voorzitter van de vijfde commissie te verkiezen: #.