Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00167 - Opvolging van Jens De Wael als lid in de gemeenteraadscommissies - Kennisneming

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00167 - Opvolging van Jens De Wael als lid in de gemeenteraadscommissies - Kennisneming 2023_GR_00167 - Opvolging van Jens De Wael als lid in de gemeenteraadscommissies - Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting

Jens De Wael neemt na huidige gemeenteraad ontslag als raadslid voor N-VA. 

Dhr. De Wael was lid van de eerste, vierde en vijfde gemeenteraadscommissie. 

De voordrachtsakte van dhr. De Wael bepaalt als plaatsvervangend lid voor de eerste en vijfde commissie Jan Van de Perre en voor de vierde commissie Johan Smet.

Juridische grond

Gelet op het decreet lokaal bestuur.

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

tot kennisname van de opvolging van Jens De Wael door Jan Van de Perre als stemgerechtigd lid in de eerste en vijfde gemeenteraadscommissie.

Artikel 2

tot kennisname van de opvolging van Jens De Wael door Johan Smet als stemgerechtigd lid in de vierde gemeenteraadscommissie.