Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00169 - Ontslag van raadslid Jens De Wael en eedaflegging van zijn opvolger - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00169 - Ontslag van raadslid Jens De Wael en eedaflegging van zijn opvolger - Goedkeuring 2023_GR_00169 - Ontslag van raadslid Jens De Wael en eedaflegging van zijn opvolger - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De heer Jens De Wael heeft schriftelijk te kennis gegeven dat hij ontslag neemt als gemeenteraadslid na huidige gemeenteraad. Overeenkomstig art. 70 van het decreet over het lokaal bestuur houdt het ontslag als gemeenteraadslid van rechtswege het ontslag van het mandaat van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in.

In toepassing van artikel 13 van het decreet over het lokaal bestuur blijft het lid van de gemeenteraad zijn mandaat uitoefenen tot zijn/haar opvolger is geïnstalleerd. Artikel 14 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat in dergelijk geval het raadslid wordt vervangen door de opvolger van zijn/haar lijst die als eerste gerangschikt is overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, na onderzoek van diens geloofsbrieven door de gemeenteraad.

Mevrouw Debbie Vlaeminck fungeert als eerste opvolger op de lijst waarop de heer Jens De Wael werd verkozen.

De gemeenteraad dient over te gaan tot het onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Debbie Vlaeminck, nl. of zij zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid, dat zij de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervult en er geen onderlinge bloed- of aanverwantschap in de verboden graad bestaat.

Vooraleer haar mandaat te aanvaarden zal mevrouw Debbie Vlaeminck in openbare vergadering de eed afleggen in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad.

Door deze eedaflegging wordt mevrouw Debby Vlaeminck ambtsbevoegd. Zij volgt de heer Jens De Wael op als gemeenteraadslid.

Mevrouw Vlaeminck wordt ingeschreven achteraan op de rangorde van de raadsleden.

Overeenkomstig art. 68 van het decreet over het lokaal bestuur houdt de eedaflegging als gemeenteraadslid van rechtswege de installatie als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in.

Juridische grond

Artikel 13 en 14 decreet over het lokaal bestuur

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

kennis te nemen van het ontslag van de heer Jens De Wael ingaand na huidige gemeenteraad.

Artikel 2

de geloofsbrieven van mevrouw Debbie Vlaeminck goed te keuren.

Artikel 3

akte te nemen van de eedaflegging van mevrouw Debbie Vlaeminck als gemeenteraadslid.

Artikel 4

mevrouw Debbie Vlaeminck achteraan op de rangorde van de raadsleden in te schrijven.