Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00163 - Uitnodiging voor de jaarvergadering der aandeelhouders van de Maatschappij Linkerscheldeoever op 7 juni 2023 - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00163 - Uitnodiging voor de jaarvergadering der aandeelhouders van de Maatschappij Linkerscheldeoever op 7 juni 2023 - Goedkeuring 2023_GR_00163 - Uitnodiging voor de jaarvergadering der aandeelhouders van de Maatschappij Linkerscheldeoever op 7 juni 2023 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De gemeente Beveren ontving van de Maatschappij Linkerscheldeoever een uitnodiging voor hun jaarvergadering der aandeelhouders die zal plaatsvinden op woensdag 07 juni 2023 om 18.30 uur in het kantoor van de Maatschappij, Sint-Paulusplein 27 te Kallo.

Volgende punten worden geagendeerd:

  • jaarverslag 2022
  • jaarrekening 2022
  • verslag van de commissaris-revisor
  • goedkeuring jaarverslag 2022 inclusief de jaarrekening en bestemming van het resultaat
  • kwijting aan de bestuurders
  • kwijting aan de commissaris-revisor.


Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Veerle Vincke aangeduid als effectieve vertegenwoordiger en Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente in de algemene vergadering van Maatschappij Linkerscheldeoever voor de rest van de legislatuur.

Juridische grond

statuten Maatschappij Linkerscheldeoever
Decreet Lokaal Bestuur

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

goedkeuring te hechten aan de agenda voor de jaarvergadering der aandeelhouders van Maatschappij Linkerscheldeoever op 07 juni 2023.

Artikel 2

het mandaat van mevrouw Veerle Vincke als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente voor de jaarvergadering der aandeelhouders van Maatschappij Linkerscheldeoever op 07 juni 2023 vast te stellen.

Artikel 3

het mandaat van de heer Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente voor de jaarvergadering der aandeelhouders van Maatschappij Linkerscheldeoever op 07 juni 2023 vast te stellen.