Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00164 - Verslagen van de gemeenteraadszitting d.d. 25 en 26 april 2023 - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00164 - Verslagen van de gemeenteraadszitting d.d. 25 en 26 april 2023 - Goedkeuring 2023_GR_00164 - Verslagen van de gemeenteraadszitting d.d. 25 en 26 april 2023 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De verslagen van de gemeenteraadszitting d.d. 25 en 26 april 2023 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raadsleden. 

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

goedkeuring te hechten aan de verslagen van de gemeenteraadszitting d.d. 25 en 26 april 2023.