Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00159 - Aankoop van gronden aan de insteekweg, Molenstraat te Kieldrecht - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00159 - Aankoop van gronden aan de insteekweg, Molenstraat te Kieldrecht - Goedkeuring 2023_GR_00159 - Aankoop van gronden aan de insteekweg, Molenstraat te Kieldrecht - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

Voor de heraanleg van de Molenstraat in Kieldrecht dienen verschillende gronden aangekocht te worden.

Enkele van deze innemingen situeren zich in de insteekweg richting het rusthuis/bibliotheek.

Op basis van het schattingsverslag werd er ondertussen voor de volgende grond een akkoord in der minne bereikt en werd de compromis ondertekend:

6de afdeling, sectie D nr. 214F/deel7,42 m²


Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur, meer in het bijzonder art. 40§1 (volheid van bevoegdheid).

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

in het kader van de heraanleg van de Molenstraat in Kieldrecht de grond, kadastraal gekend 6de afdeling, sectie D deel van nummer 214F met een oppervlakte van 7,42 m² aan te kopen.

Artikel 2

het ontwerp van akte goed te keuren.