Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00157 - Aanduiding van 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Intergem - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00157 - Aanduiding van 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Intergem - Goedkeuring 2023_GR_00157 - Aanduiding van 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Intergem - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De gemeente Beveren is aangesloten bij de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen, afgekort Intergem.

Deze opdrachthoudende vereniging heeft tot doel:

- het distributienetbeheer, in de zin van de Vlaamse regelgeving m.b.t. het distributienetbeheer elektriciteit en gas
- het aanleggen en exploiteren van (kabel)netwerken en installaties met inbegrip van het uitbouwen ervan tot een interactief elektronisch HFC-communicatienetwerk en het ter beschikking
  stellen van capaciteit op deze netwerken.

- de conceptie en de realisatie, het aanleggen, exploiteren, onderhouden en ontwikkelen van alle netten van leidingen, kunstwerken en inrichtingen van alle aard die dienstig zijn voor de 
   opvang en de beheersing van het afvalwater en hemelwater om het, al dan niet na een zuiveringsbehandeling, aan de natuur terug te geven.

- het uitoefenen van elke nevenactiviteit

De vereniging beschikt over een algemene vergadering.

Algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers.

Elke deelnemende gemeente die een kapitaalinbreng gedaan heeft, duidt 1 vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan.

De heer Jeroen Verhulst neemt per 01 mei aanstaande het ambt op van schepen binnen de gemeente Beveren en neemt ontslag als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering.
Mevrouw Hilde Maes wordt namens CD&V voorgedragen als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Juridische grond

Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking
Statuten Intergem

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

tot aanduiding van een plaatsvervanger in de algemene vergadering van Intergem.