Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00161 - Aankoop gronden verbreding voetweg 34 Haasdonk - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00161 - Aankoop gronden verbreding voetweg 34 Haasdonk - Goedkeuring 2023_GR_00161 - Aankoop gronden verbreding voetweg 34 Haasdonk - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De gemeenteraad keurde in openbare vergadering van 26 mei 2020 het gemeentelijk RUP Ropstraat in Haasdonk definitief goed.

Aan dit RUP is een onteigeningsplan gekoppeld en omvat enkele aankopen voor de verbreding van voetweg 34 tussen de Willem Van Doornyckstraat en het binnengebied Ropstraat.

Met de eigenaars werden ondertussen de nodige gesprekken gevoerd.

Op basis van het schattingsverslag, opgemaakt op 22 december 2022, werd er voor de volgende percelen een akkoord bereikt:
- lot 2, kadastraal gekend 10de afdeling, sectie A deel van nummer 852W met een oppervlakte van 49,91 m², volgens het opmetingsplan opgemaakt door Jasmien Rogiers op 15 februari 2022;
- lot 3 en 4, kadastraal gekend 10de afdeling, sectie A deel van nummers 783K2 en 783T2 met een totale oppervlakte van 68,57 m², volgens het opmetingsplan opgemaakt door Jasmien Rogiers op 15 februari 2022.

De compromissen werden reeds ondertekend.

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur, meer in het bijzonder artikel 40§1 (volheid van bevoegdheid).

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

het perceel 10de afdeling, sectie A deel van nummer 852W met een oppervlakte van 49,91 m² (lot 2) en het perceel 10de afdeling, sectie A deel van nummers 783K2 en 783T2 met een oppervlakte van 68,57 m² (lot 3 en 4) aan te kopen voor de heraanleg en verbreding van voetweg 34 (tussen Willem Van Doornyckstraat en binnengebied Ropstraat).

Artikel 2

de ontwerpen van aktes goed te keuren.