Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00160 - Vervanging van een bestuurder in de raad van bestuur van Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren PEVA vzw - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00160 - Vervanging van een bestuurder in de raad van bestuur van Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren PEVA vzw - Goedkeuring 2023_GR_00160 - Vervanging van een bestuurder in de raad van bestuur van Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren PEVA vzw - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

Binnen de gemeente Beveren is er de vzw PEVA Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren.

In de Raad van Bestuur zetelen maximum 13  bestuurders, voorgedragen door de gemeenteraad.
Namens Open Vld werd 1 persoon aangeduid om te zetelen in voormelde vzw.
De heer Victor Catry werd aangeduid als bestuurder namens Open Vld

De algemeen directeur van de gemeente ontving een mail van de Open Vld-fractie met de vraag tot vervanging van de heer Victor Catry, ontslagnemend lid in de raad van bestuur van vzw PEVA Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren.
Namens de Open Vld-fractie wordt de kandidatuur van André Van Bogaert voorgedragen.

Juridische grond

statuten vzw PEVA Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

tot kennisname van de ontslagaanvraag van Victor Catry als lid van de raad van bestuur van vzw PEVA Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren namens de Open Vld.

Artikel 2

tot aanduiding van een nieuw lid voor de raad van bestuur van vzw PEVA Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren vanaf 30 mei 2023 en dit ter vervanging van Victor Catry, ontslagnemend lid namens Open Vld.