Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00158 - Aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente bij de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00158 - Aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente bij de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn - Goedkeuring 2023_GR_00158 - Aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente bij de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De gemeente Beveren is aangesloten bij Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn.

Elke aandeelhouder wordt jaarlijks uitgenodigd op de gewone algemene vergadering. Deze vindt plaats op de laatste dinsdag van de maand mei om 14 uur.
De gemeenten worden vertegenwoordigd door een speciaal daartoe aangestelde gevolmachtigde (burgemeester, schepen, gemeenteraadslid, ambtenaar, …)

De deelname aan de algemene vergadering is onbezoldigd en de verplaatsingskosten vallen ten laste van de aandeelhouder.

Ingevolge het ontslag van Raf van Roeyen en Dirk Van Esbroeck als politieke mandatarissen per 01 mei 2023 dient in hun vervanging te worden voorzien.

Raadslid Jeroen Verhulst wordt voorgedragen namens CD&V als effectief vertegenwoordigder.
Raadslid Annelies Van de Vyver wordt voorgedragen namens CD&V als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur

Statuten  Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

tot aanduiding van 1 effectief vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente Beveren in de algemene vergadering van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn.