Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00156 - Vestiging erfpacht Pastoor Steenssensstraat 28-30-32 Beveren - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00156 - Vestiging erfpacht Pastoor Steenssensstraat 28-30-32 Beveren - Goedkeuring 2023_GR_00156 - Vestiging erfpacht Pastoor Steenssensstraat 28-30-32 Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand is eigenaar van de kerk, de pastorij en het jeugdheem op en met grond aan de Pastoor Steenssensstraat, zijnde Pastoor Steenssensstraat 28, 30 en 32.

Voormelde eigendom is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C nummers 712A, 710C, 711 en 710D en heeft een totale oppervlakte van 4 895 m².

Met het oog op het gebruik van voormelde gebouwen als ruimtes voor gemeenschapsfuncties en jeugdfuncties kan de Kerkfabriek akkoord gaan om voormelde eigendom in erfpacht te geven aan de gemeente onder volgende voorwaarden:
- termijn van 50 jaar
- betaling jaarlijkse canon (te indexeren aan gezondheidsindex) telkens op 1 september
- voor de kerk gaat de erfpacht pas in na de onttrekking aan de eredienst. De Kerkfabriek doet hier het nodige voor. Op het moment dat de erfpacht op de kerk ingaat wordt de jaarlijkse canon verhoogd (eveneens te indexeren aan gezondheidsindex)

Aangezien het jeugdheem in gebruik is bij Chiro Sint-Lutgard zal de gemeente na afsluiten van de erfpacht met Chiro Sint-Lutgard een overeenkomst afsluiten om de modaliteiten van gebruik te regelen.

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur, meer in het bijzonder art. 40§1 (volheid van bevoegdheid).

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

de kerk, de pastorij en het jeugdheem op en met grond in de Pastoor Steenssensstraat, zijnde Pastoor Steenssensstraat 28, 30 en 32, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C nummers 712A, 710C, 711 en 710D met een totale oppervlakte van 4 895 m² in erfpacht te nemen.

Artikel 2

het ontwerp van akte goed te keuren.