Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00134 - Aanduiding van één effectief vertegenwoordiger binnen de interlokale vereniging Drugpunt Waas - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00134 - Aanduiding van één effectief vertegenwoordiger binnen de interlokale vereniging Drugpunt Waas - Goedkeuring 2023_GR_00134 - Aanduiding van één effectief vertegenwoordiger binnen de interlokale vereniging Drugpunt Waas - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De gemeente Beveren is aangesloten bij de interlokale vereniging Drugpunt Waas.
Het is de missie van Drugpunt Waas om te investeren in het welzijn en de gezondheid van de algemene bevolking. Enerzijds door het individu en de samenleving verantwoord en kritisch te leren omgaan met genotsmiddelen en anderzijds door problemen als gevolg van middelengebruik te voorkomen en door ondersteuning te bieden aan beginnende gebruikers en hun omgeving.
Er wordt een beheerscomité samengesteld dat bestaat uit de burgemeester of schepen van elke deelnemende gemeente.
Alle deelnemende leden hebben recht op één bestuursmandaat. Elk lid van het beheerscomité beschikt over één stem.
De heer Dirk Van Esbroeck werd in 2019 aangeduid als effectief vertegenwoordiger, maar heeft zijn politiek mandaat stopgezet met ingang van 01 mei 2023.
Schepen Katrien Claus wordt namens CD&V voorgedragen.

Juridische grond

Statuten Drugpunt Waas

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

tot aanduiding van een lid van het college van burgemeester en schepenen tot effectief vertegenwoordiger binnen de interlokale vereniging Drugpunt Waas.