Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00144 - Aanduiding van één plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente voor de algemene vergaderingen van EthiasCo - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00144 - Aanduiding van één plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente voor de algemene vergaderingen van EthiasCo - Goedkeuring 2023_GR_00144 - Aanduiding van één plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente voor de algemene vergaderingen van EthiasCo - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De gemeente Beveren is aangesloten bij EthiasCo.
Artikel 23 van de statuten bepaalt dat de regelmatig samengestelde algemene vergadering de algemeenheid van de vennoten vertegenwoordigt.
De raad van bestuur roept minstens één keer per jaar de gewone algemene vergadering bijeen in de eerste zes maanden van het jaar.
Ieder bestuur is geldig vertegenwoordigd door een naar behoren benoemd lid van het bestuur.

De heer Jeroen Verhulst werd in 2019 aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente Beveren voor de algemene vergaderingen van EthiasCo. De heer Jeroen Verhulst zal vanaf 01 mei 2023 het mandaat van schepen binnen de gemeente Beveren opnemen en neemt ontslag als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente Beveren voor de algemene vergaderingen van EthiasCo.
Raadslid Annelies Van de Vyver wordt namens CD&V voorgedragen.

Juridische grond

Statuten EthiasCo

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

tot aanduiding van één plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente voor de algemene vergaderingen van EthiasCo.