Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00138 - Aanduiding van één effectief stemgerechtigd lid namens de gemeente binnen het Lokaal Gezondheidsoverleg Waasland vzw (LOGO-Waasland) - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00138 - Aanduiding van één effectief stemgerechtigd lid namens de gemeente binnen het Lokaal Gezondheidsoverleg Waasland vzw (LOGO-Waasland) - Goedkeuring 2023_GR_00138 - Aanduiding van één effectief stemgerechtigd lid namens de gemeente binnen het Lokaal Gezondheidsoverleg Waasland vzw (LOGO-Waasland) - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

Zowel de gemeente Beveren als OCMW Beveren zijn lid van vzw Lokaal Gezondheidsoverleg Waasland, afgekort LOGO-Waasland.
Logo-Waasland heeft tot doel het op centraal Vlaams niveau geplande preventiebeleid uit te voeren en het lokale gezondheidsoverleg te coördineren en te ondersteunen.
De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.
Ieder lid van de algemene vergadering beschikt over 1 stem.
Aangezien zowel de gemeente Beveren als OCMW Beveren lid zijn van de algemene vergadering van Logo-Waasland vzw en aangezien dit juridisch aparte entiteiten blijven, kunnen beiden lid blijven van de algemene vergaderingen en dus beiden een stemgerechtigd lid aanduiden.
Dit mandaat is onbezoldigd.
De heer Dirk Van Esbroeck werd in 2019 aangeduid als effectief vertegenwoordiger, maar heeft zijn politiek mandaat stopgezet met ingang van 01 mei 2023.
Schepen Katrien Claus wordt namens CD&V voorgedragen.


Juridische grond

Statuten Lokaal Gezondheidsoverleg Waasland vzw (LOGO-Waasland)

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

tot aanduiding van één effectief  stemgerechtigd lid namens de gemeente voor de algemene vergaderingen van Lokaal Gezondheidsoverleg Waasland vzw (LOGO-Waasland).