Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00139 - Aanduiding van één effectief vertegenwoordiger namens de gemeente voor de algemene vergaderingen van het Centrum voor basiseducatie - Leerpunt Waas en Dender - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00139 - Aanduiding van één effectief vertegenwoordiger namens de gemeente voor de algemene vergaderingen van het Centrum voor basiseducatie - Leerpunt Waas en Dender - Goedkeuring 2023_GR_00139 - Aanduiding van één effectief vertegenwoordiger namens de gemeente voor de algemene vergaderingen van het Centrum voor basiseducatie - Leerpunt Waas en Dender - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De gemeente Beveren is lid van het Centrum voor Basiseducatie - Leerpunt Waas & Dender.
De vereniging heeft als doel een ruim, samenhangend en gevarieerd educatief aanbod te organiseren voor cursisten die basiscompetenties missen.
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden.
Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.
De heer Dirk Van Esbroeck werd in 2019 aangeduid als effectief vertegenwoordiger, maar heeft zijn politiek mandaat stopgezet met ingang van 01 mei 2023.
Schepen Katrien Claus wordt namens CD&V voorgedragen.

Juridische grond

Statuten Centrum voor Basiseducatie - Leerpunt Waas en Dender

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

tot aanduiding van één effectief vertegenwoordiger namens de gemeente voor de algemene vergaderingen van het Centrum voor basiseducatie - Leerpunt Waas en Dender.