Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00141 - Aanduiding van één plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen en één vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de Wase Werkplaats vzw - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00141 - Aanduiding van één plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen en één vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de Wase Werkplaats vzw - Goedkeuring 2023_GR_00141 - Aanduiding van één plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen en één vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de Wase Werkplaats vzw - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De gemeente Beveren is lid van vzw Wase Werkplaats.
De Wase Werkplaats verschaft duurzame tewerkstelling voor personen met een beperking.
De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering vertegenwoordigt al de leden.
De heer Dirk Van Esbroeck werd in 2019 aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger, maar heeft zijn politiek mandaat stopgezet met ingang van 01 mei 2023.
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste 4 bestuurders die lid zijn van de vereniging. De duur van hun mandaat wordt bepaald op 6 jaar.
De raad van bestuur vergadert maandelijks.
De leden van de raad van bestuur vervullen hun mandaat onbezoldigd.
De heer Dirk Van Esbroeck werd in 2019 aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen en effectief vertegenwoordiger in de raad van bestuur, maar heeft zijn politiek mandaat stopgezet met ingang van 01 mei 2023.

Schepen Katrien Claus wordt namens CD&V voorgedragen in de Raad van Bestuur.
Schepen Lien Van Dooren wordt namens CD&V voorgedragen als plaatsvervanger.

Juridische grond

Statuten vzw Wase Werkplaats

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

tot aanduiding van één plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de vzw Wase Werkplaats.

Artikel 2

tot aanduiding van één vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de Wase Werkplaats vzw.