Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00135 - Aanduiding van één effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00135 - Aanduiding van één effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) - Goedkeuring 2023_GR_00135 - Aanduiding van één effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De gemeente Beveren is aangesloten als werkelijk lid van de vzw Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG).
De vereniging heeft tot doel de bevordering, behartiging en de sensibilisering van:
- het landschap, het openbaar groen en de openluchtrecreatie en dit in de ruimste zin
- het behoud en de verzorging van het bestaande groenareaal
- de gemeenschappelijke belangen van de leden in verband met problemen van het groen, de natuur, het landschap, de openluchtrecreatie en het milieubeheer
De vereniging organiseert vormingsactiviteiten en sensibiliseringsacties.

De algemene vergadering is samengesteld uit al de werkelijke en toegetreden leden.
Ieder werkelijk lid beschikt over één stem en wordt vertegenwoordigd door een politieke mandataris of ambtenaar van zijn bestuur.
De gewone algemene vergadering komt in principe eenmaal per jaar samen (eerste helft juni).
Voor een mandaat in de algemene vergadering zijn geen vergoedingen voorzien.

De heer Raf Van Roeyen werd in 2019 aangeduid als effectief vertegenwoordiger, maar heeft zijn politiek mandaat stopgezet met ingang van 01 mei 2023.

Jeroen Verhulst wordt namens CD&V voorgedragen.

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur
Statuten Vereniging Voor Openbaar Groen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

tot aanduiding van één effectief vertegenwoordiger namens de gemeente Beveren voor de algemene vergaderingen van de Vereniging Voor Openbaar Groen.