Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00140 - Aanduiding van één vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00140 - Aanduiding van één vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert - Goedkeuring 2023_GR_00140 - Aanduiding van één vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De gemeente Beveren is lid van het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert, kortweg IGP LvR.
Het samenwerkingsverband stelt zich tot doel:
1. De promotie van het Land van Reynaert
2. De promotie van het verhaal “Van den Vos Reynaerde”
3. Het afstemmen van de grote verscheidenheid aan initiatieven m.b.t. Reynaert
4. De organisatie van intergemeentelijke grensoverschrijdende activiteiten

De ledenvergadering is samengesteld uit 2 personen per aangesloten gemeente, voorgedragen door de respectieve gemeenteraden. Deze personen worden aangeduid door de gemeente.
De heer Ernest Smet werd in 2019 aangeduid als effectief vertegenwoordiger, maar heeft zijn politiek mandaat stopgezet met ingang van 31 januari 2023.
Schepen Laura Staut wordt namens CD&V voorgedragen.

Juridische grond

Statuten Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

tot aanduiding van één vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert.