Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00145 - Addendum (2) voor het 'Ontwerp ambachtelijke zone Doornstraat' - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00145 - Addendum (2) voor het 'Ontwerp ambachtelijke zone Doornstraat' - Goedkeuring 2023_GR_00145 - Addendum (2) voor het 'Ontwerp ambachtelijke zone Doornstraat' - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

In 1988 werd Studiegroep Irtas aangesteld als ontwerper voor de infrastructuurwerken van de ambachtszone Doornstraat, thans Doornpark, op basis van het toen geldende modelcontract van de provincie Oost-Vlaanderen.

Aangezien het contract niet meer beantwoordde aan de gestelde eisen en verloning is in de gemeenteraadszitting van 24 oktober 2006 het addendum (1) goedgekeurd.

Nu is addendum (2) opgemaakt als update van de versie uit 2006 met het oog op een bijkomende insteekweg voor de ambachtelijke zone Doornpark.


Juridische grond

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

het Addendum (2) voor het 'Ontwerp ambachtelijke zone Doornstraat'  goed te keuren.