Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00127 - Kosteloze grondverwerving Windmolenstraat Vrasene - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00127 - Kosteloze grondverwerving Windmolenstraat Vrasene - Goedkeuring 2023_GR_00127 - Kosteloze grondverwerving Windmolenstraat Vrasene - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De familie Van Dooren is eigenaar van een perceel grond gelegen aan de Windmolenstraat in Vrasene. Het perceel is kadastraal gekend 4de afdeling, sectie C nummer 1516T en heeft een oppervlakte van 64 m².

Voormeld perceel maakt eigenlijk al deel uit van het voetpad in de Windmolenstraat. Aangezien de familie Van Dooren hierdoor met het perceel niets kan doen, vragen ze of de gemeente dit perceel kosteloos wenst over te nemen voor opname in het openbaar domein.

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur, meer in het bijzonder art. 40§1 (volheid van bevoegdheid).

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

een perceel grond aan de Windmolenstraat in Vrasene, kadastraal gekend 4de afdeling, sectie C nummer 1516T met een oppervlakte van 64 m², kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar domein.

Artikel 2

het ontwerp van akte goed te keuren.