Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00110 - Agenda en vaststelling mandaten voor de jaarvergadering Zefier cvba op 08 juni 2023 - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00110 - Agenda en vaststelling mandaten voor de jaarvergadering Zefier cvba op 08 juni 2023 - Goedkeuring 2023_GR_00110 - Agenda en vaststelling mandaten voor de jaarvergadering Zefier cvba op 08 juni 2023 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De gemeente Beveren ontving van Zefier cvba een uitnodiging voor hun jaarvergadering die zal plaatsvinden op donderdag 08 juni 2023 om 14.00 uur te Gent.

De dagorde van deze gewone algemene vergadering werd als volgt meegedeeld:

    1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022;

    2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2022;

    3. Goedkeuring van de jaarrekening 2022 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting);

    4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.


In zitting van 26 maart 2019 werd Ernest Smet aangeduid als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente Beveren in de algemene vergadering van Zefier cvba voor deze legislatuur.
In zitting van 26 maart 2019 werd Roger Heirwegh aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente Beveren in de algemene vergadering van Zefier cvba voor deze legislatuur.

Conform artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de vaststelling van het mandaat  van de vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering herhaald.

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur
Statuten Zefier cvba

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

kennis te nemen van de uitnodiging van Zefier cvba voor hun gewone algemene vergadering (jaarvergadering) op 08 juni 2023.

Artikel 2

het mandaat van Ernest Smet als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente Beveren voor de algemene vergadering van Zefier op 09 juni 2022 vast te stellen.

Artikel 3

het mandaat van Roger Heirwegh als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente Beveren voor de algemene vergadering van Zefier op 09 juni 2022 vast te stellen.