Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_RMW_00032 - Aanduiding van 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger namens het OCMW in de algemene vergadering van Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw - Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
di 30/05/2023 - 22:00 Raadzaal gemeentehuis
2023_RMW_00032 - Aanduiding van 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger namens het OCMW in de algemene vergadering van Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw - Goedkeuring 2023_RMW_00032 - Aanduiding van 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger namens het OCMW in de algemene vergadering van Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De gemeente Beveren is lid van Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord en dit naar aanleiding van de oprichting   boscomplex De Ster in najaar 2017 met als doelstelling tot een gezamenlijk bosbeheer te komen. Gemeente Beveren en OCMW Beveren beschikken samen over een 20-tal percelen in het gebied.

Het lidmaatschap bij de bosgroep is gratis. Vertegenwoordiging ondersteunt de bosgroepwerking in onze gemeente. Als boseigenaar heeft gemeente Beveren recht op dienstverlening zoals advies over bosbeheer, ondersteuning bij aanplantingen of bij andere bosbeheerwerken, en dit aan gereduceerd tarief.

Raadslid Jens De Wael werd in 2019 aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens het OCMW in Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw.

De heer Jens De Wael zal per 30 mei 2023 ontslag nemen als raadslid
Een nieuwe plaatsvervanger namens het OCMW dient te worden aangeduid. Schepen Filip Kegels wordt namens N-VA voorgedragen. 

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur

Statuten Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

tot aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger namens het OCMW in de algemene ledenvergadering van Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw, ter vervanging van Jens De Wael, ontslagnemend raadslid.