Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_RMW_00031 - Aanduiding plaatsvervangers van leden van het bijzonder comité van de sociale dienst (BCSD) - Kennisneming

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
di 30/05/2023 - 22:00 Raadzaal gemeentehuis
2023_RMW_00031 - Aanduiding plaatsvervangers van leden van het bijzonder comité van de sociale dienst (BCSD) - Kennisneming 2023_RMW_00031 - Aanduiding plaatsvervangers van leden van het bijzonder comité van de sociale dienst (BCSD) - Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De leden van het BCSD behorende tot de CD&V-fractie, te weten Pieter-Jan Certeyn, Martine Tindemans en Hendrik Deckers, wensen plaatsvervangers aan te duiden, te weten als eerste plaatsvervanger Leentje Van Laere en als tweede plaatsvervanger Hilde Maes.

Het Huishoudelijk reglement bepaalt inzake het volgende:

§ 2. Er kunnen plaatsvervangers worden aangeduid die de effectieve leden van het bijzonder comité vervangen als die afwezig zijn. Deze plaatsvervangers moeten lid zijn van de OCMW-raad en worden aangewezen door een meerderheid van de leden van de raad die de voordrachtakte ondertekend hebben van het effectieve lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

§ 3. De aanduiding van de plaatsvervangers gebeurt door per lid van het bijzonder comité van de sociale dienst een ondertekende verklaring af te gegeven tegen ontvangstbewijs aan de algemeen directeur. De algemeen directeur zorgt voor een kennisgeving hiervan op de eerstvolgende OCMW-raad. De aanduiding is geldig vanaf de datum vermeld op het ontvangstbewijs.

Aan de algemeen directeur werden tijdig voornoemde verklaringen afgegeven.


Juridische grond

Gelet op het decreet lokaal bestuur.

Gelet op het huishoudelijk reglement.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

kennis te nemen van de aanduiding van  Leentje Van Laere als eerste plaatsvervanger en Hilde Maes als tweede plaatsvervanger voor de leden van het BCSD behorende tot de CD&V-fractie, te weten Pieter-Jan Certeyn, Martine Tindemans en Hendrik Deckers.