Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_RMW_00028 - Verslagen van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 25 en 26 april 2023 - Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
di 30/05/2023 - 22:00 Raadzaal gemeentehuis
2023_RMW_00028 - Verslagen van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 25 en 26 april 2023 - Goedkeuring 2023_RMW_00028 - Verslagen van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 25 en 26 april 2023 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De verslagen van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 25 en 26 april 2023 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

goedkeuring te hechten aan de verslagen van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 25 en 26 april 2023.