Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_RMW_00027 - Niet bevoorrechte pachtoverdracht - Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
di 30/05/2023 - 22:00 Raadzaal gemeentehuis
2023_RMW_00027 - Niet bevoorrechte pachtoverdracht - Goedkeuring 2023_RMW_00027 - Niet bevoorrechte pachtoverdracht - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De pachter van de grond gelegen te Vrasene, ter hoogte van de Brandstraat,  heeft pachtoverdracht aangevraagd aan zijn echtgenote, met ingang van 25 december 2022. Het betreft een niet bevoorrechte pachtoverdracht, voorzien bij de wet (pachtwet art. 30), die geen aanleiding geeft tot pachtvernieuwing. De grond is kadastraal gekend 4e afdeling Vrasene, sectie C nummers 1612, met een totale oppervlakte van 7 780 m² en met een pachtprijs van 233,29 EUR.

Juridische grond

- organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

- decreet lokaal bestuur

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

de niet bevoorrechte pachtoverdracht, die geen aanleiding geeft tot pachtvernieuwing, voor de landbouwgrond, ter hoogte van de Brandstraat te Vrasene, sectie C 1612, goed te keuren.