Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_RMW_00026 - Pachtoverdracht met pachtvernieuwing - Kennisneming

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
di 30/05/2023 - 22:00 Raadzaal gemeentehuis
2023_RMW_00026 - Pachtoverdracht met pachtvernieuwing - Kennisneming 2023_RMW_00026 - Pachtoverdracht met pachtvernieuwing - Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De pachter van de grond gelegen te Melsele, ter hoogte van de Nieuwlandstraat, heeft pachtoverdracht aangevraagd aan zijn zoon met ingang van 1 januari 2023. Deze pachtoverdracht is voorzien bij de wet (pachtwet art. 35), en geeft aanleiding tot pachtvernieuwing. De grond is kadastraal gekend 9e afdeling Melsele, sectie D nummers 1279 - 1280/2 - 1281 - 1282 en sectie F nummer 162 , met een totale oppervlakte van 13 070 m² en met een totale pachtprijs van 416,64 EUR.

Juridische grond

- organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

- decreet lokaal bestuur

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

tot kennisneming van de pachtoverdracht met pachtvernieuwing, voor de landbouwgronden, gelegen ter hoogte van de Nieuwlandstraat te Melsele.