Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_RMW_00020 - Procedure voor de verkoop van een perceel landbouwgrond, Hoge Wilde te Verrebroek - Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
di 30/05/2023 - 22:00 Raadzaal gemeentehuis
2023_RMW_00020 - Procedure voor de verkoop van een perceel landbouwgrond, Hoge Wilde te Verrebroek - Goedkeuring 2023_RMW_00020 - Procedure voor de verkoop van een perceel landbouwgrond, Hoge Wilde te Verrebroek - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De landbouwgrond, gelegen te Verrebroek, Hoge Wilde, kadastraal gekend 5e afdeling, sectie C nummer 438A met een oppervlakte van 7 404 mis vrij van pacht door minnelijke pachtverbreking op vraag van de pachter. De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 31 januari 2023 principieel beslist om de grond te verkopen. 

Op basis van het schattingsverslag kan de grond te koop aangeboden worden volgens de procedure van publieke verkoop met biedingen onder gesloten omslag voor een minimumwaarde van 92 550 EUR (+ 12,50% kosten) waarbij gewerkt wordt met een recht van hoger bod (minimum 1 000 EUR) en hiervoor de nodige publiciteit te voeren.

Juridische grond

- organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

- decreet lokaal bestuur

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

de verkoop van de grond gelegen te Verrebroek, Hoge Wilde, sectie C 438A, via de procedure van publieke verkoop met biedingen onder gesloten omslag voor een minimumwaarde van 92 550 EUR (+ 12,50% kosten), waarbij gewerkt wordt met een recht van hoger bod (minimum 1 000 EUR), goed te keuren.

Artikel 2

tot het voeren van de nodige publiciteit.