Terug
Gepubliceerd op 19/02/2021

2021_GR_00081 - Ten verzoeke van Open Vld: voorstel tot een vereenvoudiging van de aanvraag van gemeentelijke premies voor energiebesparende investeringen - Advies

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing:
2021_GR_00081 - Ten verzoeke van Open Vld: voorstel tot een vereenvoudiging van de aanvraag van gemeentelijke premies voor energiebesparende investeringen - Advies 2021_GR_00081 - Ten verzoeke van Open Vld: voorstel tot een vereenvoudiging van de aanvraag van gemeentelijke premies voor energiebesparende investeringen - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting

Inwoners die energiebesparende investeringen doen, moeten vandaag in onze Gemeente Beveren een aantal premies twee keer aanvragen. Dit is nodig om zowel  de premie van distributienetbeheerder Fluvius als de gemeentelijke premie te ontvangen.

 In onze gemeente betreft dit de: 

Het is mogelijk voor lokale besturen om de aanvraag voor deze premies te vereenvoudigen. 

Fluvius kan de gegevens van de aanvraag en aanvrager doorgeven aan de lokale overheid, zodat er geen aparte aanvraag moet worden ingediend. 

Voor die uitwisseling van gegevens wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Een overeenkomst tussen de Gemeente Beveren en Fluvius ondertekenen is aangewezen omwille van verschillende redenen:

  • de inwoners moeten slechts één aanvraag indienen om een subsidie te bekomen;
  • er wordt efficiënt, eenduidig en transparant gewerkt, zodoende het voor de inwoner mogelijk is om de terugverdientijd van een investering correct te berekenen;
  • indien de subsidieaanvraag goedgekeurd wordt door Fluvius kan de gemeente aannemen dat aan alle nodige technische voorwaarden voldaan is;
  • het bespaart de gemeente heel wat administratief werk;
  • de samenwerking met Fluvius verloopt kosteloos voor de gemeente. 

 

Wij vragen het college op om een samenwerkingsovereenkomst met de distributienetbeheerder af te sluiten en vervolgens aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen zodoende de aanvraag van de gemeentelijke premies voor rationeel energiegebruik te vereenvoudigen. 

Juridische grond

huishoudelijk reglement gemeenteraad

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

op verzoek van Open Vld volgend punt te behandelen: voorstel tot een vereenvoudiging van de aanvraag van gemeentelijke premies voor energiebesparende investeringen.