Terug
Gepubliceerd op 19/02/2021

2021_GR_00071 - Ten verzoeke van Groen: het provinciaal Bosloket biedt kansen - Advies

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing:
2021_GR_00071 - Ten verzoeke van Groen: het provinciaal Bosloket biedt kansen - Advies 2021_GR_00071 - Ten verzoeke van Groen: het provinciaal Bosloket biedt kansen - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting

Bossen zijn van groot belang voor CO2-opvang en als klimaatbuffer tegen extreme weersomstandigheden zoals hitte en droogte. Bosuitbreiding is dan ook een belangrijke actie in heel wat gemeentelijke klimaatplannen. De Provincie Oost-Vlaanderen zet sterk in op uitbreiding van bossen en natuurgebieden. Ook de Vlaamse regering wil tegen 2024 vierduizend hectare bijkomend bos realiseren, waarvan 750 hectare door lokale besturen. Daarnaast onderschrijven private initiatieven zoals het Bomencharter de urgente nood aan meer bos.

 Oost-Vlaanderen wil klimaatneutraal zijn tegen 2040. Bossen zijn daarin cruciaal. Oost-Vlaanderen is een bosarme regio met een bebossingsgraad van amper 5,5%. Het Vlaamse gemiddelde is 11%. Er is dus nog veel werk aan de winkel om klimaatbestendige natuur te creëren met meer bos en ruimte voor water. Door de expertise van de Provincie en van de drie Oost-Vlaamse Bosgroepen te bundelen tot één centraal aanspreekpunt, ontstaat een onmisbare schakel om snel meer bos te realiseren.

 De Bosgroepen ondersteunen (vooral private) boseigenaars bij het duurzaam beheer van hun bos. In Oost-Vlaanderen zijn drie Bosgroepen aan het werk: Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord, Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen en Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender. 

Via het bosloket wordt de expertise van deze partners slim gebundeld tot een neutraal aanspreekpunt voor zowel eerstelijnsadvies als begeleiding op maat.

 Aan het bebossen van gronden zijn regels en procedures verbonden. De weg naar nieuw bos vergt veel voorbereiding en op vlak van natuur en bos zijn er bovendien veel spelers actief. Het bosloket is een lichtbaken om steden en gemeenten te begeleiden naar meer bos, van idee tot spade in de grond.

De gemeente Beveren heeft ook de ambitie om op haar grondgebied het bomenaanplant percentage op te krikken en kan beroep doen op het provinciaal Bosloket.

 Hierbij onze vraag:

-           Zal de gemeente Beveren gebruik maken van het bosloket? 

Juridische grond

huishoudelijk reglement gemeenteraad

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: het provinciaal Bosloket biedt kansen.