Terug
Gepubliceerd op 19/02/2021

2021_GR_00073 - Ten verzoeke van Groen: Een ‘OVERKOPHUIS’ voor Beveren? - Advies

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing:
2021_GR_00073 - Ten verzoeke van Groen: Een ‘OVERKOPHUIS’ voor Beveren? - Advies 2021_GR_00073 - Ten verzoeke van Groen: Een ‘OVERKOPHUIS’ voor Beveren? - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting

Een OverKophuis is een plek met toegankelijke en geïntegreerde activiteiten van vrije tijd en

ondersteuning in een omgeving van vertrouwen en geborgenheid. Het gaat om een plek waar je

als jongere een luisterend oor vindt en een beroep kan doen op ondersteuning op vlak van

welbevinden zonder een label opgeplakt te krijgen.

 Dit initiatief stelt participatie van de jongeren centraal en past ook binnen de buurtgerichte aanpak

van de zorg. Momenteel zijn er in Vlaanderen zo'n vijftal huizen (Gent, Tienen, Mechelen, Genk en

Oostende). Maar het Agentschap Opgroeien maakt op korte termijn heel wat middelen vrij voor

11 nieuwe Overkophuizen. 

 Ook in onze gemeente botsen jongeren vaak op de beperkingen van de zorg, voelen ze zich niet

begrepen of verliezen ze aansluiting met de maatschappij. 

 Hierbij onze vragen: 

  1. Lokale besturen kunnen zelf geen aanvrager zijn, maar is onze gemeente bereid dit aanbod verder te onderzoeken?
  2. Zo ja, kan onze gemeente organisaties en mogelijke initiatiefnemers faciliteren en ondersteunen bij het indienen van een aanvraag? 

Juridische grond

huishoudelijk reglement gemeenteraad

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: Een ‘OVERKOPHUIS’ voor Beveren?