Terug
Gepubliceerd op 19/02/2021

2021_GR_00072 - Ten verzoeke van Groen: gebruik deel kerkgebouw als bibliotheek - Advies

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing:
2021_GR_00072 - Ten verzoeke van Groen: gebruik deel kerkgebouw als bibliotheek - Advies 2021_GR_00072 - Ten verzoeke van Groen: gebruik deel kerkgebouw als bibliotheek - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting

In de nota van het verslag college 11/01/2021 staat dat er een afsprakennota is opgesteld om een deel van de H. Petrus en Pauluskerk Kallo als bibliotheek in te richten en te gebruiken.

 Hierbij onze vragen:

-           Welk deel van de kerk betreft het?

-           Welke orde van begroting plaats de gemeente hier tegenover?

-           Welke andere kerken in gemeentelijke eigendom wenst de gemeente ook een publieke functie te geven? 

-           Waar past hierin burgerparticipatie en betrekt men de lokale leef- en kerkgemeenschappen?

Juridische grond

huishoudelijk reglement gemeenteraad

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: gebruik deel kerkgebouw als bibliotheek.