Terug
Gepubliceerd op 19/02/2021

2021_GR_00069 - Ten verzoeke van Groen: CORONAVACCINATIES: hoe bereiken we iedereen? - Advies

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing:
2021_GR_00069 - Ten verzoeke van Groen: CORONAVACCINATIES: hoe bereiken we iedereen? - Advies 2021_GR_00069 - Ten verzoeke van Groen: CORONAVACCINATIES: hoe bereiken we iedereen? - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting

Onze gemeente telt meer dan 100 nationaliteiten, heeft heel wat arbeidsmigranten en seizoensarbeiders op het grondgebied en heeft ook een onbekend percentage mensen zonder wettig verblijf. Het was en is een hele uitdaging om iedereen correct te informeren over de maatregelen en het zal ook een grote uitdaging zijn om iedereen te bereiken voor de vaccinaties. 

 Een aantal vragen

 1. Is het mogelijk om op de gemeentelijke infopagina’s en in de gemeentelijke communicatie een link te zetten naar de meertalige info die ter beschikking wordt gesteld via het agentschap integratie en inburgering? Zo kan iedere inwoner alvast de juiste informatie volgen. https://integratie-inburgering.be/nl/corona-meertalige-info

 2. Volgens de gegevens van de federale overheid zien we dat er wordt gevaccineerd op basis van domicilieadres in België (nationaliteit is daar niet belangrijk) en de werksituatie (werkzaam in België). 

 Bereiken we ook mensen die tijdelijk op ons grondgebied verblijven maar wiens hoofdverblijfplaats niet in België is? Denk hierbij aan seizoensarbeiders, mensen die tijdelijk werken in de bouw,… 

 3. Is er ondertussen al duidelijkheid over de strategie voor mensen zonder wettig verblijf? 

 Als er zou gewerkt worden via de medische kaart, hoe bereiken we dan de mensen die geen medische kaart hebben? 

Juridische grond

huishoudelijk reglement gemeenteraad

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: CORONAVACCINATIES: hoe bereiken we iedereen?