Terug
Gepubliceerd op 19/02/2021

2021_GR_00065 - Ten verzoeke van Beveren 2020: geluidsoverlast AET-terminal - Advies

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing:
2021_GR_00065 - Ten verzoeke van Beveren 2020: geluidsoverlast AET-terminal - Advies 2021_GR_00065 - Ten verzoeke van Beveren 2020: geluidsoverlast AET-terminal - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting

Vorig jaar werd in de gemeenteraad verschillende keren de problematiek rond de geluidsoverlast aan de AET-terminal in Verrebroek aangekaart. Het probleem is al lang bekend en de milieudienst voert als gevolg van klachten sinds 2018 metingen uit. Pas eind 2020 werden de resultaten (deels) vrijgegeven voor inzage. Uit de conclusies gemaakt in de periode mei-juni 2020 door de milieudienst met vier geijkte meters bleek dat er gedurende 18 tot 25 dagen per maand sprake is van zware geluidsoverlast in woongebied. Zware overlast wil zeggen +5dBA boven toegestane norm van 35 dbA ’s nachts. Van lichte overlast wordt gesproken bij 35-36dbA. De vaststellingen komen - op enkele kleine afwijkingen na - volledig overeen met de metingen die terzelfdertijd werden uitgevoerd door het lokale actiecomité.

 Voor wat de meest recente maanden betreft werden door het lokale actiecomité volgende vaststellingen gedaan: In de maand november 2020 was er gedurende 18 nachten zware overlast en 1 nacht lichte overlast. In december 2020 gedurende 19 nachten zware overlast en gedurende 6 nachten lichte overlast. Voor januari 2021was dat zware overlast gedurende 16 nachten en lichte overlast gedurende 5 nachten. 

 Vraag is welke stappen zijn er intussen genomen door het college om een einde te maken aan deze systematische inbreuken tegen de milieuwetgeving?Juridische grond

huishoudelijk reglement gemeenteraad

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

op verzoek van Beveren 2020 volgend punt te behandelen: geluidsoverlast AET-terminal.