Terug
Gepubliceerd op 19/02/2021

2021_GR_00066 - Ten verzoeke van Beveren 2020: communicatie in verband met acute problemen - Advies

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing:
2021_GR_00066 - Ten verzoeke van Beveren 2020: communicatie in verband met acute problemen - Advies 2021_GR_00066 - Ten verzoeke van Beveren 2020: communicatie in verband met acute problemen - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting

Voorbije weken vonden er opnieuw zware grondtransporten plaats tussen het Logistiek Park Verrebroek en de Oude Molenstraat in De Klinge. In verband daarmee heb ik op 11 februari  per mail melding gedaan bij de diverse betrokken diensten. Ondanks het acute karakter van de kwestie - tractoren denderen de ganse dag door het centrum - en ondanks de pertinente en eenvoudige vragen: “is er een vergunning”, “zijn er door de dienst afspraken gemaakt met de transporteur?” kreeg ik maar eerst een antwoord op 17 februari. Dat om mij te zeggen dat er nog een antwoord komt “via de officiële kanalen”...

 Waarom kan voor dit soort van eenvoudige vragen die door elke inwoner kunnen gesteld worden geen eenvoudig antwoord gegeven worden door de dienst zelf? Waarom moet er in deze weken gewacht worden op verduidelijking?Juridische grond

huishoudelijk reglement gemeenteraad

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

op verzoek van Beveren 2020 volgend punt te behandelen: communicatie in verband met acute problemen.