Terug
Gepubliceerd op 15/02/2021

2021_GR_00061 - Deontologische code voor mandatarissen - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing:
2021_GR_00061 - Deontologische code voor mandatarissen - Goedkeuring 2021_GR_00061 - Deontologische code voor mandatarissen - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De deontologische code is een algemene leidraad voor lokale mandatarissen om deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat. Dit handelen steunt op de volgende principes: wettelijkheid, respect, verantwoordelijkheid, spreekrecht en spreekplicht, dienstbaarheid, professionaliteit en objectiviteit.

De huidige deontologische code voor mandatarissen, die dateert uit 2007, is toe aan actualisatie. Daarbij blijven we wel de oorspronkelijke principes hanteren. De aanpassingen die gebeurden, zijn vooral ten gevolge van de ondertussen gewijzigde regelgeving en de inkanteling van het OCMW.

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

het ontwerp deontologische code voor mandatarissen principieel goed te keuren.