Terug
Gepubliceerd op 15/02/2021

2021_GR_00056 - Principiële vaststelling nieuwe straatnaam "Georges Staesstraat" te Beveren - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing:
2021_GR_00056 - Principiële vaststelling nieuwe straatnaam "Georges Staesstraat" te Beveren - Goedkeuring 2021_GR_00056 - Principiële vaststelling nieuwe straatnaam "Georges Staesstraat" te Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

D32-RS

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 10 augustus 2020 de omgevingsvergunning verleend aan IPON voor een inbreidingsproject met wegenis. Het project situeert  zich tussen Gentseweg 135 en 141 en de spoorweg,  aan  overzijde van het kruisspunt van de N70 en Duivendam en wordt ontsloten via de Gentseweg.

 Langsheen de nieuwe weg zullen 12 ééngezinswoningen en 3 meergezinswoningen (met samen 48 woongelegenheden) gebouwd worden.

Gezien er geen toponiem voor handen is stelt de Gemeentelijke Cultuurraad met brief van  02 oktober 2020 de naam "Georges Staesstraat" voor.

Georges Staes (1927 - 2017) was een veelzijdig beeldend kunstenaar. Er is werk van hem te vinden in heel Beveren, zowel in openbaar als in privébezit en de nieuwe weg zal aangelegd worden vlak bij de wijk waar wijlen Georges Staes woonachtig was. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 14 december 2020 beslist om het voorstel van de  Gemeentelijke Cutuurraad te volgen en de straatnaam “Georges Staesstraat” voor te leggen aan de gemeenteraad.

 Mits akkoord van de raad wordt de straatnaam “Georges Staesstraat” principieel vastgesteld en aan de verdere procedure onderworpen.

Juridische grond

Gelet op het decreet lokaal bestuur

Gelet op de wetgeving straatnaamgeving

Gelet op het advies van de gemeentelijke cultuurraad

Adviezen

gemeentelijke cultuurraad Gunstig advies

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

de straatnaam "Georges Staesstraat" principieel vast te stellen (voor het project dat zich situeert tussen Gentseweg 135 en 141 en de spoorweg aan de overzijde van het kruispunt van de N70 en Duivendam en wordt ontsloten via de Gentseweg) en aan de verdere procedure te onderwerpen.