Terug
Gepubliceerd op 15/02/2021

2021_GR_00052 - Gemeentelijk basisonderwijs - schoolraad 2021-2025 - wijziging verkiezingsreglementen personeel en ouders - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing:
2021_GR_00052 - Gemeentelijk basisonderwijs - schoolraad 2021-2025 - wijziging verkiezingsreglementen personeel en ouders - Goedkeuring 2021_GR_00052 - Gemeentelijk basisonderwijs - schoolraad 2021-2025 - wijziging verkiezingsreglementen personeel en ouders - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De schoolraden werden ingevoerd op 1 april 2005 (ter vervanging van de participatieraden).  Op 1 april 2021 loopt de vierde periode van 4 jaar af en dienen er voor de volgende periode (2021-2025) nieuwe schoolraden te worden samengesteld.

Indien er in de scholen "deelraden" bestaan (ouderraad en pedagogische raad) duiden deze raden rechtstreeks hun afgevaardigden in de schoolraad aan.

In de gemeentelijke basisscholen is er geen ouderraad of pedagogische raad zodat voor deze geledingen verkiezingen moeten georganiseerd worden.


Voor de verkiezingen dient het schoolbestuur (de gemeenteraad) een verkiezingsreglement vast te stellen.

De verkiezingsreglementen van vier jaar geleden kunnen grotendeels behouden blijven, maar werden Corona-proof gemaakt.

Juridische grond

Omzendbrief GD/2004/03

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

akkoord te gaan met de verkiezingsreglementen voor de ouders en het personeel voor de schoolraden van het gemeentelijk basisonderwijs voor de periode 2021-2025, zoals vermeld in bijlage.