Terug
Gepubliceerd op 15/02/2021

2021_GR_00051 - Gemeentelijk Technisch Instituut - schoolraad 2021-2025 - wijziging verkiezingsreglement ouders - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing:
2021_GR_00051 - Gemeentelijk Technisch Instituut - schoolraad 2021-2025 - wijziging verkiezingsreglement ouders - Goedkeuring 2021_GR_00051 - Gemeentelijk Technisch Instituut - schoolraad 2021-2025 - wijziging verkiezingsreglement ouders - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De schoolraden werden ingevoerd op 1 april 2005 (ter vervanging van de participatieraden).  Op 1 april 2021 loopt de vierde periode van 4 jaar af en dienen er voor de volgende periode (2021-2025) nieuwe schoolraden te worden samengesteld.

In het Gemeentelijk Technisch Instituut is er een leerlingenraad en een pedagogische raad. Zij dienen hun afgevaardigden in de schoolraad rechtstreeks aan te duiden.

Voor de geleding van de ouders in de schoolraad moeten er verkiezingen georganiseerd worden.

Voor de verkiezingen dient het schoolbestuur (de gemeenteraad) een verkiezingsreglement vast te stellen.

Het verkiezingsreglement van vier jaar geleden kan grotendeels behouden blijven, maar werd Corona-proof gemaakt.

Juridische grond

Omzendbrief GD/2004/03

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

akkoord te gaan met het verkiezingsreglement voor ouders van het Gemeentelijk Technisch Instituut voor de periode 2021-2025, zoals vermeld in bijlage.