Terug
Gepubliceerd op 15/02/2021

2021_GR_00047 - Aankoop 4 bouwgronden verkaveling Gaverlandstraat te Melsele - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing:
2021_GR_00047 - Aankoop 4 bouwgronden verkaveling Gaverlandstraat te Melsele - Goedkeuring 2021_GR_00047 - Aankoop 4 bouwgronden verkaveling Gaverlandstraat te Melsele - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

Ter realisatie van de bescheiden last in de verkaveling Gaverlandstraat Melsele ging het college in zitting van 4 mei 2015 akkoord met de aankoop van 4 bouwgronden zodat deze na aankoop konden verkocht worden volgens het gemeentelijk reglement bescheiden kavels. 

Op basis hiervan ondertekenden de verkavelaars op 27 september 2016 een belofte tot verkoop welke mee deel uitmaakte van de verkavelingsaanvraag.

In zitting van 12 juni 2017 verleende het college de vergunnning voor deze verkaveling voor 18 bouwkavels met aanleg van nieuwe wegenis na afbraak van de bestaande stallingen.

Aangezien de wegenis- en rioleringswerken (fase 1) werden uitgevoerd, werden deze op 9 september 2020 voorlopig opgeleverd. Het college leverde op 28 september 2020 het attest af waaruit blijkt dat er tot verkoop mag worden overgegaan. Zodoende kunnen we nu de 4 bouwgronden voor de bescheiden last aankopen.

Deze gronden zijn kadastraal gekend 9de afdeling, sectie G deel van nummers 745 en 746F en hebben een totale oppervlakte van 1 084,89 m²:

Lot

Kadastrale gegevens

Oppervlakte (in m²)

6

9de afd, sectie G, 746F/deel

280,37

7

9de afd, sectie G, 745/deel 746F/deel

262,92

8

9de afd, sectie G, 745/deel

239,65

9

9de afd, sectie G, 745/deel

301,95

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur, meer in het bijzonder art. 40§1 (volheid van bevoegdheid).

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

4 bouwgronden in de verkaveling Gaverlandstraat in Melsele (loten 6-7-8-9), kadastraal gekend 9de afdeling, sectie G deel van nummers 745 en 746F met een totale oppervlakte van 1 084,89 m² aan te kopen voor de realisatie van de bescheiden last in deze verkaveling;

Artikel 2

het ontwerp van akte goed te keuren.