Terug
Gepubliceerd op 15/02/2021

2021_GR_00046 - Vaststelling lastvoorwaarden en gunningswijze voor groenonderhoud aan plantsoenen in 2021-2022-2023 en 2024 - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing:
2021_GR_00046 - Vaststelling lastvoorwaarden en gunningswijze voor groenonderhoud aan plantsoenen in 2021-2022-2023 en 2024 - Goedkeuring 2021_GR_00046 - Vaststelling lastvoorwaarden en gunningswijze voor groenonderhoud aan plantsoenen in 2021-2022-2023 en 2024 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

Door de Groendienst werd een lastenboek opgemaakt voor het groenonderhoud aan plantsoenen in 2021-2022-2023 en 2024.

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

* Perceel 1 (Beveren), raming: 419 313,56 EUR excusief btw of 507 369,41 EUR inclusief 21% btw;

* Perceel 2 (Doel), raming: 71 416,64 EUR excusief btw of 86 414,13 EUR inclusief 21% btw;

* Perceel 3 (Gaverland), raming: 417 686,88 EUR exclusief btw of 505 401,12 EUR inclusief 21% btw;

* Perceel 4 (Haasdonk + KMO zone), raming: 330 308,60 EUR exclusief btw of 399 673,41 EUR inclusief 21% btw;

* Perceel 5 (Kallo), raming: 317 738,36 EUR exclusief btw of 384 463,42 EUR inclusief 21% btw;

* Perceel 6 (Kieldrecht + Prosperpolder), raming: 449 945,64 EUR exclusief btw of 544 434,22 EUR inclusief 21% btw;

* Perceel 7 (Melsele noord), raming: 359 987,82 EUR exclusief btw of 435 585,26 EUR inclusief 21% btw;

* Perceel 8 (Melsele zuid), raming: 261 785,96 EUR exclusief btw of 316 761,01 EUR inclusief 21% btw;

* Perceel 9 (Beeweg en omgeving + Laurier-,Lavendel-,Tijm-en Vlierstraat Melsele), raming: 238 069,34 EUR exclusief btw of 288 063,90 EUR inclusief 21% btw;

* Perceel 10 (Verrebroek), raming: 223 522,40 EUR exclusief btw of 270 462,10 EUR inclusief 21% btw;

* Perceel 11 (Vrasene), raming: 342 839,10 EUR exclusief btw of 414 835,31 EUR inclusief 21% btw;

* Perceel 12 (Tijskenshoekwijk, Bosbeek, Klaveren Aas en Doornpark), raming: 281 048,68 EUR exclusief btw of 340 068,90 EUR incusief 21% btw;

* Perceel 13 (Beveren west), raming: 88 681,08 EUR exclusief btw of 107 304,11 EUR inclusief 21% btw;

De totale uitgave voor vier jaar wordt geraamd op 3 802 344,06 EUR exclusief btw of 4 600 836,30 EUR inclusief btw.


Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.


Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

Juridische grond

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en artikel 57.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

tot het uitvoeren van groenonderhoud aan plantsoenen in 2021-2022-2023 en 2024.

Artikel 2

de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 3 802 344,06 EUR exclusief btw, of 4 600 836,30 EUR inclusief btw.

Artikel 3

als gunningswijze de openbare procedure te kiezen.