Terug
Gepubliceerd op 15/02/2021

2021_GR_00045 - Kosteloze grondverwerving Alfons Van Puymbroecklaan te Melsele - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing:
2021_GR_00045 - Kosteloze grondverwerving Alfons Van Puymbroecklaan te Melsele - Goedkeuring 2021_GR_00045 - Kosteloze grondverwerving Alfons Van Puymbroecklaan te Melsele - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

Voor de realisatie van een bouwproject in de Alfons Van Puymbroecklaan in Melsele, zijnde het oprichten van een appartement met 4 woongelegenheden na afbraak van de bestaande gebouwen (OMV_2020053508), dient de eigenaar de gronden voor de rooilijn nog kosteloos over te dragen voor opname in het openbaar domein.

Deze gronden zijn kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummers 131E, 131G, 133E en 133K. Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 6 augustus 2020, heeft het perceel een totale oppervlakte van 49,00 m².

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur, meer in het bijzonder art. 40§1 (volheid van bevoegdheid).

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummers 131E, 131G, 133E en 133K  met een totale oppervlakte van 49,00 m², gelegen in de Alfons Van Puymbroecklaan in Melsele, ter realisatie van de rooilijn kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar domein;

Artikel 2

het ontwerp van akte goed te keuren.