Terug
Gepubliceerd op 15/02/2021

2021_GR_00044 - Aankoop grond Ropstraat te Haasdonk - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing:
2021_GR_00044 - Aankoop grond Ropstraat te Haasdonk - Goedkeuring 2021_GR_00044 - Aankoop grond Ropstraat te Haasdonk - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

Het college ging in zitting van 7 december 2020 principieel akkoord met de aankoop van een perceel grond in het binnengebied aan de Ropstraat in Haasdonk.

Het perceel is kadastraal gekend 10de afdeling, sectie A deel van nummer 771V. Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te Beveren op 11 januari 2021 heeft het perceel een oppervlakte van 8 358,02 m².

Conform het RUP Ropstraat is deze grond momenteel grotendeels gelegen in art. 6 zone voor groen en kleinschalige sport en recreatie (voorheen woonuitbreidingsgebied).

Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon op 14 januari 2021, werd er met de eigenaar een akkoord in der minne bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur, meer in het bijzonder art. 40§1 (volheid van bevoegdheid).

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

 de grond aan de Ropstraat in Haasdonk, kadastraal gekend 10de afdeling, sectie A deel van nummer 771V met een oppervlakte van 8 358,02 m² aan te kopen;

Artikel 2

het ontwerp van akte goed te keuren.