Terug
Gepubliceerd op 15/02/2021

2021_GR_00042 - Kosteloze grondverwerving Rudolf Esserstraat te Melsele - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing:
2021_GR_00042 - Kosteloze grondverwerving Rudolf Esserstraat te Melsele - Goedkeuring 2021_GR_00042 - Kosteloze grondverwerving Rudolf Esserstraat te Melsele - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

Het college verleende in zitting van 7 december 2020 een omgevingsvergunning (OMV_2020128377-CF) ter realisatie van een verkaveling voor 2 loten in de Rudolf Esserstraat in Melsele.

Ter realisatie van deze verkaveling dient de grond voor de rooilijn nog kosteloos overgedragen te worden in het openbaar domein.

Het perceel is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie D deel van nummer 110L2. Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 21 december 2020, heeft het perceel een oppervlakte van 15,36 m².

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur, meer in het bijzonder art. 40§1 (volheid van bevoegdheid).

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

het perceel 9de afdeling, sectie D deel van nummer 110L2 met een oppervlakte van 15,36 m², gelegen aan de Rudolf Esserstraat in Melsele kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar domein;

Artikel 2

het ontwerp van akte goed te keuren.