Terug
Gepubliceerd op 15/02/2021

2021_GR_00043 - Gebruiksovereenkomst van een terrein voor de aanleg van fietspad F425 - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing:
2021_GR_00043 - Gebruiksovereenkomst van een terrein voor de aanleg van fietspad F425 - Goedkeuring 2021_GR_00043 - Gebruiksovereenkomst van een terrein voor de aanleg van fietspad F425 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De Provincie Oost-Vlaanderen en de lokale besturen wensen de fietssnelweg F425 langs spoorweg 10 tussen de gewestwegen E34 en N70 te realiseren. De fietssnelweg F425 verbindt de fietssnelwegen F4 met de F41 via de spoorweg vanaf Melsele station voorbij de P&R Melsele richting E34.  De toekomstige fietsbrug over de E34 zal daarbij de Waaslandhaven bereikbaar maken voor fietsers. Vanaf station Melsele tot de N70 werd het traject gerealiseerd.

Overwegende dat voor de realisatie van deze fietssnelweg een samenwerkingsovereenkomst werd gesloten tussen de gemeente Beveren en het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Deze samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 oktober 2018. Deze samenwerkingsovereenkomst houdt in dat de gemeente Beveren dient in te staan voor de beschikbaarheid van de gronden, de Provincie Oost-Vlaanderen zorgt voor het ontwerp, de openbare aanbesteding en de uitvoering van de werken.

In het kader van deze realisatie dient er een gebruiksovereenkomst te worden afgesloten met het Vlaams Gewest voor een perceel grond, grenzend aan de Grote Baan, waarover het fietspad zal lopen. Deze overeenkomst is kosteloos en van onbepaalde duur.

Juridische grond

Gelet op het decreet lokaal bestuur.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

de gebruiksovereenkomst van een terrein, dienstig voor de aanleg van fietspad F425, goed te keuren.