Terug
Gepubliceerd op 15/02/2021

2021_GR_00032 - Samenwerkingsovereenkomst met Danneels Development nv ter realisatie van verkaveling Leurshoek Beveren - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing:
2021_GR_00032 - Samenwerkingsovereenkomst met Danneels Development nv ter realisatie van verkaveling Leurshoek Beveren - Goedkeuring 2021_GR_00032 - Samenwerkingsovereenkomst met Danneels Development nv ter realisatie van verkaveling Leurshoek Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

Voor de realisatie van het project Leurshoek dient de gemeente met de private partner Danneels Development nv nog een samenwerkingsovereenkomst ondertekend te worden. Het project zal gerealiseerd worden op de gronden, kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B nummers 538H, 539F, 563K en 561G.

Het college keurde in zitting van 12 november 2018 reeds de principes voor de kostenverdeling goed.
Het gedeelte van Danneels Development nv omvat 17 bouwkavels voor eengezinswoningen en het gedeelte van de gemeente omvat 18 bouwkavels voor eengezinswoningen en een bouwkavel voor een meergezinswoning. Gelet op de te verdelen eigendomsstructuur zal het volledige projectgebied inzake kosten (studiekosten, archeologie, wegenis, riolering, groen,...) verdeeld worden volgens de hierna vermelde verdeelsleutel:
- Danneels Development nv: 33,5%
- gemeente Beveren: 66,5%

De kosten voor de nutsvoorzieningen alsook de ondergrondse containers gebeurt op basis van het aantal bouwkavels. Wat de ondergrondse containers betreft, is de helft ten laste van de buurt zoals reeds werd goedgekeurd.

Budget ter realisatie van deze verkaveling is voorzien in 2021 en 2022, AR 2220007 BI 0620-00, NR-WEG-031.

Door deze samenwerkingsovereenkomst geeft de gemeente Beveren aan Danneels Development nv volmacht om de aanvraag van omgevingsvergunning in te dienen. Alsook zal Danneels Development nv voor wat betreft de aanbesteding ter realisatie van de wegenis- en infrastructuurwerken werken via de wetgeving overheidsopdrachten.

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur, meer in het bijzonder art. 40§1 (volheid van bevoegdheid).

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Beveren en Danneels Development nv voor de realisatie van de verkaveling Leurshoek in Beveren goed te keuren.