Terug
Gepubliceerd op 15/02/2021

2021_GR_00030 - Kosteloze grondverwerving Ropstraat te Haasdonk - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing:
2021_GR_00030 - Kosteloze grondverwerving Ropstraat te Haasdonk - Goedkeuring 2021_GR_00030 - Kosteloze grondverwerving Ropstraat te Haasdonk - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

Voor het perceel, kadastraal gekend 10de afdeling, sectie A nummer 767S werd een omgevingsvergunning aangevraagd.

Ter realisatie van deze vergunning dient de grond voor de rooilijn nog kosteloos overgedragen te worden aan de gemeente.

Het perceel is kadastraal gekend 10de afdeling, sectie A nummer 76T. Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te Beveren op 5 oktober 2015, heeft het perceel een oppervlakte van 68,87 m².

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur, meer in het bijzonder art. 40§1 (volheid van bevoegdheid).

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

het perceel 10de afdeling, sectie A nummer 767T, gelegen aan de Ropstraat te Haasdonk, kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar domein;

Artikel 2

het ontwerp van akte goed te keuren.